ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  Υψηλά καταρτισμένο προσωπικό,

είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με συνέπεια και ασφάλεια ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

H εταιρεία μας, διαθέτει εγκαταστάσεις εκτροφής, εξασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την καλή υγεία των ζώων μας

Στις σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μας γίνεται η αναπαραγωγή,και η εκτροφή των ζώων δικής μας παραγωγής.

TOP
elΕλληνικά